ورود کاربران
پست الکترونیکی :
کلمه عبور :

          

                                                                                                  برنامه ی بازدید علمی

 

بازدیدازدکل حفاری  و بازدیدازتاسیسات نفتی

800000 ریال

انجام عملیات بازدید از کوه بنگستان (تنگ ماغر)

800000 ریال

 

در صورت به حد نصاب رسیدن برگزار می گردد.تاریخ درج : يکشنبه 8 دى 1392
تعداد بازديد از اين صفحه : 3365
آخرين تاريخ بازديد :29 مرداد 1397  2:8
Copyright 2010 GSI Congress
حامیان
انتخاب وب سایت مورد نظر :