ورود کاربران
پست الکترونیکی :
کلمه عبور :

                                                                               برنامه سخنرانی های علمی

سالن شماره 1

ردیف

نام و نام خانوادگی ارائه دهندگان

موضوع مقاله

موضوع

زمان

1

علیرضا بنی اسد

کاربرد الماسواره ها در تطابق نفت میدان نرگسی با چشمه های نفتی اطراف

ژئوشیمی

 

40 :10

2

احمد رضا ربانی

پیش‌بینی تغییرات رخساره‌ای سنگهای مادر با استفاده از میزان سولفور و نیتروژن نفت خلیج‌فارس1392

ژئوشیمی

00 :11

3

علی شکاری فرد

New data oil shales of Iran

ژئوشیمی

20 :11

4

علی اپرا

پتروگرافی آلی و ارزیابی بلوغ حرارتی سنگ های منشا، میدان نفتی سیاه¬مکان

ژئوشیمی

40 :11

5

معصومه قدیمیان

مقایسه ژئوشیمیایی نفت مخازن سروک توسط کروماتوگرافی گازی طیف سنجی جرمی درمیادین نفتی جنوب غرب دشت آبادان

ژئوشیمی

00 :12 نماز و نهار6

نرگس اکبر بس کلایه-علی غبیشاوی-روح اله شب افروز- محمد اله کرم پور دیل

انطباق سطوح زمانی شناسایی شده با زون های مخزنی در مخزن بنگستان میدان اهواز با استفاده از نرم افزار Cyclolog

سکانس

20 :13

7

اکبر حیدری؛ سیدرضا موسوی حرمی و اسدالله محبوبی

پیش بینی مناطق مستعد برای عملیات اکتشاف هیدروکربوری با بررسی رخساره های کربناته و جغرافیای قدیمه عضو آهکی گوری با سن میوسن زیرین-میانی حوضه

سکانس

40 :13

8

امیر زاد مقدسی، حسین حسنی، مجید عطایی پور، حمید سرخیل، بابک مرادی، رضا سرمدی

مدلسازی خواص پتروفیزیکی مخزن شوریجه میدان هیدروکربنی خانگیران با استفاده از روش هندسه فرکتال

پتروفیزیک

00 :14

9

صادق زهیری

تعیین گونه های سنگی مخزن آسماری بخش شرقی میدان مارون

مخزن

20 :14

10

سعید حاتمی

دسته بندی انواع سنگ مخزن با استفاده از نمودار های پتروفیزیکی و داده های مغزه در مخزن آسماری میدان نفتی اهواز

مخزن

40 :14 

پذیرایی11

علی دشتی

تعیین واحدهای جریانی وبررسی کیفیت مخزنی آنها در مخزن بنگستان میدان نفتی منصوری

مخزن

20 :15

12

نیلوفر فرازانی

بهبود تعیین نوع رخساره الکتریکی با تلفیق لاگهای چاه پیمایی و تصویرگر در سازند آسماری با استفاده از روش خوشه‌بندی گرافیکیMRGC

مخزن

40 :15

13

امیر نورافکن

امکان سنجی پیش بینی تراوایی مخازن کربناته با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک و الگوریتم کلونی مورچه

مخزن

00 :16

14

کامران اکبری- غلامرضا چهارده چریک

مدل سازی سه بعدی مخزن آسماری میدان نفتی A در جنوب غربی ایران با استفاده ازنرم افزار RMS

مخزن

20 :16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سالن شماره  2

ردیف

نام و نام خانوادگی ارائه دهندگان

موضوع مقاله

موضوع

زمان

1

راضیه نیکنام چنارستان سفلی

ارزیابی مخزنی یکی از میادین فروافتادگی دزفول با استفاده از اطلاعات لرزه نگاری

ژئوفیزیک

 

40 :10

2

فاطمه زارع مهرجردی دکتر فرامرز دولتی ارده جانی دکتر آرش متشرعی

اکتشاف تله های هیدروکربوری زاویه ایران مرکزی به کمک داده های گرانی

ژئوفیزیک

00 :11

3

محمد احمدی سبزواری

تعیین مکانیزم غالب برهم کنش آب هوشمند با سازند های کربناته و ماسه ای از دیدگاه زمین شناسی

ژئوفیزیک

20 :11

4

مهاجر عبادی

بررسی آزمایشگاهی اثر انواع گل حفاری بر روی آسیب سازندی در میدان نفتی منصوری

ژئومکانیک

40 :11

5

سید مهدی آسیایی صحنه

آنالیز پایداری دیواره چاه سازند آسماری میدان مارون با استفاده از نرم افزار FLAC 3D

ژئومکانیک

00 :12 نماز و نهار6

حمید نجارزاده

تعیین مدول‌های کشسان در ناحیه ی مخزنی میدان پارس جنوبی

ژئومکانیک

20 :13

7

 محمد سراج

مدل سازی شکستگی های مخازن آسماری و بنگستان میدان گچساران در محیط Fraca

ساختمانی 

40 :13

8

اصغر احمدی

محاسبه تراکم شکستگی ها در میدان پارسی توسط نمودارهای تصویرگر و مقایسه نتایج با هرزروی گل حفاری و تولید نفت

ساختمانی

00 :14

9

انوش علیزاده

معرفی آثار سطحی نفت و دلایل بروز آن در میدان نفتی آغاجاری

ساختمانی

20 :14

10

هانی اسدی حویزیان

اکتشاف ذخایر هیدروکربور با تأکید بر شواهد ساختاری، فروافتادگی دهدشت، جنوب غرب زاگرس

ساختمانی

40 :14پذیرایی11

صفورا هاشمی

بررسی علل تغییرات فشار سازندی در بخش هفت سازند گچساران میدان نفتی مارون

کپراک- پوش سنگ

20 :15

12

سید محسن محمودی نیکو

کاربرد زمین شناسی زیست محیطی در صنعت نفت

زیست محیطی

40 :15

13

صدیقه جهانگیری

بررسی روش شناسایی مواد نفتی با استفاده از تصاویر ماهواره ای Hyperspectral

زیست محیطی

00 :16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


تاریخ درج : پنجشنبه 24 بهمن 1392
تعداد بازديد از اين صفحه : 3574
آخرين تاريخ بازديد :1 مهر 1397  20:40
Copyright 2010 GSI Congress
حامیان
انتخاب وب سایت مورد نظر :